(Wix-Logo) Stwórz stronę
Ponad 100 szablonów
Bez potrzeby kodowania
Zaczynaj teraz >>
(Wix Logo)
Ta strona została stworzona z
Stwórz własną za DARMO >>

Aktualności

Powołanie fundacji
 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie została powołana w dniu 24.09.2014 r.  Inicjatorem powołania Fundacji był Przewodniczący Rady Programowo-Gospodarczej WBiA ZUT w Szczecinie Grzegorz Krzywicki przy wsparciu członków Rady. Założycielami Fundacji Na Rzecz WBiA ZUT w Szczecinie są: Wojciech Ciuruś, Tomasz Gliński, Artur Gromadzki, Maria Kaszyńska, Grzegorz Krzywicki, Jacek Lenart,J an Łukaszewski, Zygmunt Meyer, Stefan Nowaczyk, Marek Orłowski, Elżbieta Ostatek, Barbara Paszkowska, Zbigniew Paszkowski, Leszek Stachecki, Piotr Tomaszewicz, Maria Umińska-Glińska, Przemysław Żurowski.

Artykuły

Please reload

Prezesem Fundacji zgodnie ze statutem, jako Przewodniczący Rady Programowo-Gospodarczej Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie został 

 

Pan Grzegorz Krzywicki.

 

Prezes powołał na stanowiska wiceprezesów  oraz sekretarza następujące osoby:

 

1.  Maria Kaszyńska  - Wiceprezes Zarządu

2. Tomasz Gliński      - Wiceprezes Zarządu

3. Andrzej Preiss       - Wiceprezes Zarządu

4. Zygmunt Meyer     - Wiceprezes Zarządu

5. Leszek Stachecki  - Sekretarz Zarządu

Zarząd Fundacji

Wsparcie Wydziału Budownictwa i Architektury

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie​

 

Wszystkich zainteresowanych rozwojem Wydziału Budownictwa i Architektury, wsparciem badań naukowych oraz praktyk i staży studentów
zapraszamy do zapoznania się z serwisem i współpracy.
 

Kontakt

Proszę wypełnić formularz

Darowizna

Jeśli chcesz wasprzeć Fundację przekaż darowiznę wykorzystując poniższy przycisk lub przejdź do zakładki WSPARCIE

Cele działania Fundacji

Szanowni Państwo,

W dniu 24.09.2014 roku dzięki uprzejmości Pana Artura Gromadzkiego, na przepięknym polu golfowym ,,Modry Las” w miejscowości Raduń koło Choszczna, odbyło się cykliczne posiedzenie członków Rady  Programowo – Gospodarczej Wydziału  Budownictwa i  Architektury  ZUT.

W trakcie  posiedzenia  jej  członkowie oraz sympatycy  podjęli  decyzję o powołaniu  Fundacji  Na   Rzecz Rozwoju  Wydziału  Budownictwa

i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Cel, jaki przyświecał Fundatorom, to zdobycie środków finansowych na szerokorozumiany rozwój Wydziału. Dzięki środkom  gromadzonym  przez Fundację  możliwe będzie  wspieranie   studentów

i środowisk  naukowych  Wydziału  oraz  wdrażanie  ich  osiągnięć  technicznych  do  praktyki  gospodarczej. To  właśnie  połączenie  nauki

z biznesem jest jednym z fundamentów zdrowego i zrównoważonego rozwoju zarówno dla Uczelni jak i biznesu działającego w jej otoczeniu. W zamierzeniach mamy również wspomaganie Wydziału w działaniach mających na celu jego modernizację i rozbudowę. Może się to odbywać zarówno poprzez bezpośrednie kierowanie funduszy na ten cel jak i wskazanie ich, jako wkład własny niezbędny do zdobycia dofinansowania z programów zewnętrznych, w tym funduszy unijnych.  Ustanawiane będą stypendia dla zdolnych studentów oraz organizowane różnego rodzaju seminaria, spotkania integracyjne i warsztaty. Ważnym kierunkiem działalności Fundacji będzie także przeznaczanie zasobów finansowych na promowanie Wydziału w Polsce i zagranicą oraz umacnianie jego tradycji. Jak pokazuje historia każda licząca się na świecie Uczelnia posiada fundację, której zadaniem jest zdobywanie środków finansowych na jej rozwój.  Jestem przekonany, że dzięki wpłatom darczyńców oraz odpowiednie ich wykorzystanie wpłyniemy na szybszy rozwój i podniesienie prestiżu Wydziału. Niech nasi absolwenci i ich osiągnięcia na drodze zawodowej  będą  świadczyły o  wielkości i  świetności  Wydziału  Budownictwa

i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

 

                                                                              Licząc na Państwa hojność,

                                                                                           z poważaniem

 

 

 

 

 

                                                                                            Prezes Fundacji

                                                            Na Rzecz Rozwoju  Wydziału Budownictwa i Architektury

                                                    Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie                                                   

Rada Fundacji

1. Elżbieta Ostatek   - Przewodnicząca Rady

2. Edwars Osina       - Wiceprzewodniczacy Rady

3. Wojciech Ciuruś   - Wiceprzewodniczacy Rady

4. Jacek Lenart        - Wiceprzewodniczacy Rady

5. Artur Gromadzki  - Wiceprzewodniczacy Rady